Nota prawna

TECHNIGOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka wpisana pod numerem KRS 0000443929 do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Wydział XII Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie.

REGON : 122744750
NIP:738-214-49-47
Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej TECHNIGOR Sp. z o.o. nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i mają charakter wyłącznie informacyjny. W związku z powyższym, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty czy utracone korzyści wynikające z wykorzystywania treści w niej zawartej.
Wszelkie prawa do treści zawartych na stronie internetowej TECHNIGOR Sp. z o.o. są zastrzeżone.

« Powrót